Įvadas į TCCC

Priklausomai nuo taktinės situacijos, skiriami trys TCCC etapai:

Pagalbos teikimo grandinė:

 • Savipagalba
 • Būrio draugas
 • Karys – gelbėtojas (angl. combat life-saver, CLS)
 • Mūšio medikas (angl. combat medic, corpsman)
 • Evakuacijos tarnyba
 • Karo lauko ligoninė
 • Tretinio lygio medicininė įstaiga

TCCC kurso metu akcentuojamos penkios skirtingos sužeidimų sritys, kurioms turi būti skiriamas pagrindinis dėmesys, taip pat priemonės kiekvienos iš šių sričių problemoms išspręsti. Siekiant lengviau įsiminti visus penkis punktus, kurie išdėstyti nuo svarbiausiojo, naudojama santrumpa MARCH (liet. žygis):

M (Massive Hemorrhage) – masyvus kraujavimas
A (Airway) – atviri kvėpavimo takai
R (Respiration) – kvėpavimas
C (Circulation) – kraujotaka
H (Hypothermia) – bendras kūno atšalimas

Keli bendri TCCC principai:

 • Naudokite geros taktikos ir geros medicinos praktikos kombinaciją
 • Prieš prieidami prie sužeistojo pirmiau nuslopinkite efektyvią priešišką ugnį, pašalinkite kitas grėsmes
 • Ant kiekvienos pilnai ar dalinai amputuotos galūnės uždėkite turniketą
 • Pirmiausia gydykite masyvų kraujavimą (pagalbos po priešo ugnimi etapas), tuomet patraukite sužeistą asmenį į priedangą ir pradėkite taktinę pagalbą lauko sąlygomis, t.y. įvykdykite kitus MARCH algoritmo punktus
 • Prieš pradedant kitą MARCH algoritmo etapą, patikrinkite anksčiau atliktų veiksmų efektyvumą – pavyzdžiui, uždėjus turniketą dėl gausaus kraujavimo ir sužeistąjį patraukus į priedangą, prieš atveriant kvėpavimo takus būtina vėl patikrinti turniketo veiksmingumą; prieš vertinant krūtinės žaizdas būtina vėl įsitikinti, kad turniketas tebestabdo kraujavimą, o kvėpavimo takai tebėra atviri.

Atminkite: TCCC gairėse pateikti tik bendri, rekomendacinio pobūdžio patarimai, kuriais grindžiamas optimalus pagalbos teikimas, tačiau tiek taktinė, tiek klinikinė situacija gali įtakoti individualių sprendimų priėmimą. Galvokite galva, improvizuokite ir nebijokite priimti sprendimus patys!

Nors TCCC algoritmas pirmiausiai sukurtas taktinei mūšio aplinkai, jo principais galima remtis teikiant pagalbą visiems nukentėjusiems nuo traumų, todėl žinios pasitarnaus ir kitose ekstremaliose išgyvenimo situacijose. Tokios situacijos apima masines žudynes ar teroro išpuolius, kuomet sužeistiesiems galima suteikti kokybišką pagalbą iki atvykstant skubiosios medicinos personalui, taip pat masinius neramumus ar socialinį kolapsą, kuomet paslaugos gali būti apskritai nepasiekiamos.

Kaip ir kiti išgyvenimo įgūdžiai, net pačios svarbiausios žinios be reikiamos praktikos yra bevertės. Būtina treniruotis taikant MARCH algoritmą ir mokėti suteikti pagalbą visų mirtinai pavojingų sužeidimų atveju.

Atnaujinta 2016/11/26 v.1.1