Vietoje intro

Naujausi atsisiuntimai lietuvių kalba

Taktinės pagalbos nukentėjusiems mūšyje kursas (Tactical Combat Casualty Care, TCCC arba TC3) – taktinės medicinos kursas, kurį praeina visi JAV kariai. Standartizuotą kursų medžiagą savo mokymuose sėkmingai naudoja ir kitų NATO valstybių kariuomenės, mokydamos karius pirmosios pagalbos mūšio lauke. Remiantis kovos veiksmuose dalyvavusių karių apklausomis, taktinės medicinos žinios pagal svarbą karių gyvybių išsaugojimui nusileidžia tik ginklo valdymo įgūdžiams.

TCCC medžiaga įtraukta į JAV valstybinį Ikihospitalinės pagalbos traumos atveju kursą (Prehospital Trauma Life Support, PHTLS), kuruojamą Nacionalinės paramedikų asociacijos (National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT), o formatas perkeltas ir į analogišką civilinį Taktinės pagalbos nukentėjusiems kritinėse situacijose (Tactical Emergency Casualty Care, TECC) kursą. Pagal sudėtingumą kursas skirstomas į visiškai paprastą ir lengvai perprantamą, skirtą visiems kombatantams (TCCC-AC, All Combatants), bei sudėtingesnį, skirtą medicinos personalui (TCCC-MP, Medical Personnel). Sertifikuojami TCCC kursai susideda iš dalomosios medžiagos išankstinio pateikimo kursantams, jos įsisavinimo patikrinimo pretesto būdu, teorinių paskaitų, praktinių užsiėmimų ir baigiamojo egzamino.

TCCC teoriją kpt. Frank Butler pirmą kartą aprašė 1996 m. Military Medicine žurnalo priede „Tactical Combat Casualty Care in Special Operations“. Paskaičiuota, kad 90 proc. visų mirčių nuo sužeidimų ar traumų įvyksta dar nepasiekus medicininės pagalbos įstaigos, per vadinamą „auksinę valandą“, dar svarbiau, apie 50 proc. mirčių įvyksta per pirmąsias 10 min., kurios vadinamos „platininėmis“. Tai parodo nemedikų teikiamos pirmosios pagalbos poreikį ir kokybės svarbą. Taktinėje medicinoje susipynusios geros medicinos ir geros taktikos žinios, nes pagalba teikiama taktinėje aplinkoje, kuri savo priešiškumu pagalbos teikėjui labai skiriasi nuo civilinės, todėl ir pagalbos teikimas neretai kitoks, nei civilinėje medicinoje.

Į kursą sugrąžintos kai kurios veiksmingos, bet dėl įvairių priežasčių medicinoje nebetaikytos procedūros (pvz., turniketų naudojimas kraujavimui iš galūnių stabdyti), taip pat skatinamas naujų medžiagų ir priemonių taikymas (tvarsčiai su kraujavimą stabdančiomis medžiagomis, ypatingai lipnūs tvarsčiai krūtinės ląstos žaizdoms). Svarbu ne tik sužeidimo vietoje išgelbėti gyvybę, bet ir sudaryti sąlygas nukentėjusiam kiek įmanoma stabilesnės būklės pasiekti gydymo įstaigą.

TCCC šlovę atnešė JAV elitinis 75-asis Reindžerių pulkas, kurio tuometinis vadas pulkininkas (dabar – atsargos generolas) Stanley McCrystal dar 1998 m. suformulavo direktyvą, remiantis kuria reindžeriams tapo privalu tobulintis keturiose srityse (angl. „Big Four“):
1) ginklo valdymas
2) fizinis pasirengimas
3) mažų junginių taktika
4) medicininė pagalba

Ne tik pulko medikai, bet ir visi kariai privalomai apmokomi TCCC pagrindų baziniame reindžerio – pirmojo pagalbos teikėjo (Ranger First Responder, RFR) kurse. Pulko patirtis susisteminta rankvedyje Ranger medical handbook, pirmą kartą išleistame 2001 m.

Apskaičiuota, kad per pirmuosius 8,5 metų, praleistų Afganistane ir Irake, reindžeriai įvykdė virš 8000 kovinių užduočių. Per jas 419 reindžerių patyrė kovinius sužalojimus, iš kurių tik 32 baigėsi mirtimi (sužeistųjų mirštamumas, Case-Fatality Rate, CFR lygus tik 7,6 proc., palyginimui WWII – 19,1 proc., Vietnamo kare – 15,8 proc., bendras JAV kariuomenės tuo pačiu laikotarpiu – 10,3 proc.), nors bendras sužalojimų sunkumas (sprendžiant pagal aukštą negrįžusių į tarnybą procentą) buvo didesnis, nei kariuomenės vidurkis. Žuvusiųjų sužeidimo vietoje (Killed In Action, KIA) buvo 10,7 proc. lyginant su 16,4 proc. kariuomenės vidurkiu, o mirusių nuo sužeidimų jau gydymo įstaigoje (Died Of Wounds, DOW) – 1,7 proc. lyginant su 5,8 proc. Šiame pulke mirčių, kurių būtų galima išvengti, dažnis sumažėjo iki 3 proc. (vienas atvejis iš 32), lyginant su 24 proc. vidurkiu tarp visų JAV karių. Nei viena mirtis, kurios būtų galima išvengti, neįvyko ikihospitaliniame etape, t.y. nepasiekus medicininės pagalbos įstaigos.

Remiantis teigiama reindžerių patirtimi, TCCC kursas prieš daugiau kaip dešimtmetį pradėtas dėstyti ir kitose JAV pajėgose. Bendradarbiaujant JAV Specialiųjų operacijų vadavietei (U.S. Special Operations Command, USSOCOM), traumas gydantiems medikams ir skubiosios medicininės pagalbos personalui įkurtas TCCC komitetas (CoTCCC), kuris prižiūri, rengia ir nuolat atnaujina taktinės pagalbos nukentėjusiems mūšyje gaires.

Atnaujinta 2018/06/17