Video

Dėmesio: pateikiami video nėra pavyzdiniai, juos būtina žiūrėti ir vertinti kritiškai!

 

2016/12/17 Pagalbos po priešo ugnimi teikimo drilas

 • 0:00 ugnies pranašumo užtikrinimas, priedanga – gerai parodoma, kaip fiziškai toje pačioje vietoje, priklausomai nuo taktinės situacijos, pagalba teikiama tiek pagal CUF, tiek pagal TFC algoritmą
 • 0:30 nukentėjusysis kalbinamas (jei kalba, turim labai daug informacijos – sąmoningas, kvėpuoja, gali nurodyti sužeidimą), iš karto pradedama kraujo apčiuopa (blood sweep) – M
 • 0:39 instruktorius nurodo, kad masyvus kraujavimas iš dešinio dilbio, pradedamas dėti CAT turniketas „aukštai ir tampriai“ (high and tight)
 • 0:49 procedūra sutrukdoma priešiškos ugnies (garsinis signalas), nuslopinama priešiška ugnis, baigiamas dėti CAT turniketas.
 • 1:28 pabaigiama kraujo apčiuopa kitose galūnėse
 • 1:35 priešiška ugnis nuslopinta, pagalbos teikėjas turi galimybę pereiti į taktinės pagalbos mūšio lauke fazę, įvertinami kvėpavimo takai ir kvėpavimas, kadangi nukentėjusysis be sąmonės, ruošiamasi įvesti nazofaringinį vamzdelį (NPA)* – A
 • 2:05 vėl slopinamas priešininkas**
 • 2:10 apžiūrima, ar nėra krūtinės ląstos žaizdų – R
 • 2:20 identifikavus žaizdą dedama plaštakos išorinė pusė žaizdai užsandarinti, išpakuojamas ir užklijuojamas okliuzinis tvarstis (chest seal)
 • 2:40 nukentėjusysis sodinamas ir apžiūrima nugara dėl antros žaizdos, bet užklijuoti nespėjama
 • 2:50 slopinamas priešininkas
 • 3:15 bandoma paversti ant šono, vėl slopinamas priešininkas
 • 3:40 nukentėjusysis sėkmingai pasodinamas ir užklijuojama žaizda nugaroje
 • 4:00 vėl slopinamas priešininkas, pagalbos teikėjas nepaleidžia nukentėjusiojo, tenka šaudyti viena ranka
 • 4:24 chest seal tikrai labai lipnus ir susiklijuoja tarpusavyje…
 • 4:40 nukentėjusysis paguldomas***, bandoma pračiuopti pulsą dešinėje rankoje (nėra, nes uždėtas turniketas), tada – kakle – C
 • 4:50 apžiūrimos kitos galūnės dėl žaizdų, kurios gal buvo nepastebėtos
 • 4:55 slopinamas priešininkas
 • 5:20 sutvarstoma negraži, bet tik nesmarkiai kraujavusi dešinės blauzdos žaizda
 • 6:25 pagalbos teikėjas sako, kad suvyniotų nukentėjusįjį (kad nesušaltų – H) ir kartotų būklės įvertinimą kas 15min.

* mūšio metu gaišti su NPA ilgio vertinimu nereikėtų, jei vamzdelis kario vaistinėlėje, diametras turi tikti; jei per ilgas, galima viso nesukišti
** kadangi priešiška ugnis kartojasi, galima vertinti, kad rizika per didelė ir šioje vietoje tolesnė pagalba neturėtų būti teikiama, nebent nėra galimybės nukentėjusiojo išsitraukti į saugesnę vietą
*** svarbu nepamiršti pakeitus padėtį kiekvieną kartą įsivertinti, ar turniketas dar veiksmingas

2016/11/25 Mūšio mediko (68W) kursas, išsamus įvertinimo ir pagalbos algoritmas

Care Under Fare (Pagalbos po priešo ugnimi fazė) 0:00-0:55

 • Ugnies pranašumo užtikrinimas.
 • Nurodymas sužeistajam susiteikti pagalbą, atšliaužti arba priimti priedangą.
 • Jei nėra atsakymo, siunčiama komanda užtikrinti perimetro saugumą.
 • Priartėjus apžiūrima, ar nėra akivaizdaus išorinio kraujavimo.
 • Atliekama „kraujo apčiuopa“ (angl. blood sweep), pradedama nuo kojų, tada – rankos. Labai svarbu!
 • Susitvarkius su masyviu kraujavimu, nukentėjusysis išgabenamas į saugesnę vietą. Care Under Fire fazė baigta.

Tactical Field Care (Taktinė pagalba lauko sąlygomis) 0:55-10:05

 • M (massive bleeding, arba H – hemorrhage). Įvertinamas jau uždėtų turniketų veiksmingumas.
 • Dar kartą atliekama „kraujo apčiuopa“, kirkšnys ir kojos, pažastys ir rankos, kaklas.
 • A (airway). Įvertinama sąmonė. Jei nesąmoningas, atliekamas kvėpavimo takų atvėrimas atlošiant galvą ar išstumiant smakrą.
 • Įvertinamas veiksmingumas, jei kvėpuoja tik atlikus veiksmus ir lieka be sąmonės – reikės nazofaringinio vamzdelio (angl. NPA).
 • Įvertinama, ar nėra priešparodymų NPA įvedimui – kaukolės skliauto deformacijų (angl. lumps and bumps), traumos sukelto žvairumo (kas rodytų rimtą galvos smegenų traumą), veido defektų, išmuštų dantų, gomurio pažeidimo, skysčio bėgančio iš ausų. Visais šiais atvejais kvėpavimo takų praeinamumas turi būti užtikrintas kitomis priemonėmis (OPA – orofaringinis vamzdelis, KING LT – viršgerklinis vamzdelis, surgical CRIC – krikotomija).
 • R (respiration, arba B – breathing). Apnuoginama krūtinės ląsta. Apžiūrima ir rankomis apčiuopiama, ar nėra deformacijų. Uždėjus rankas ant krūtinės apačios, įvertinama, koks kvėpavimo pobūdis (angl. rate, rythm and quality), svarbiausia – ar vienodas kvėpavimas abipus (angl. equal rise and fall).
 • Jei matoma krūtinės žaizda, ant jos dedamas išorinis plaštakos paviršius, kita ranka išsitraukiamas, išpakuojamas ir iškvėpimo metu užklijuojamas okliuzinis krūtinės tvarstis (angl. chest seal). Apčiuopiami liemens šonai.
 • Prieš paverčiant ant šono nugaros apžiūrai, įvertinamas dubens stabilumas, švelniai spaudžiant žemyn ir į vidų ir vertinant skausminį atsaką.
 • Pavertus į stabilią šoninę padėtį, vėl įvertinamas turniketų veiksmingumas.
 • Perkerpant drabužius apnuoginama nugara (angl. happy patient – naked patient!).
 • Apžiūrimas ir apčiuopiamas sprandas, nugara, šonai.
 • Pacientas atverčiamas atgal jau ant paruoštų neštuvų ir hipotermijos prevencijos apkloto.
 • Grąžinus ant nugaros patikrinamas anksčiau atliktų veiksmų veiksmingumas (turniketas, NPA, krūtinės tvarstis).
 • C (circulation). Pulso čiuopimas abiejuose riešuose tuo pačiu metu.
 • Jei pulsas nečiuopiamas, atliekamas ne tik IV kateterio įvedimas, bet ir kraujo užsakymas.
 • Dar kartą atliekama „kraujo apčiuopa“, kad atrasti visas iki šiol nesutvarkytas žaizdas.
 • Įvedus IV kateterį jis tiesiog praplaunamas fiziologiniu ir paliekamas užsuktas (angl. saline lock). Jei nėra pulso rieše ar sutrikusi sąmonė (šoko požymiai), pradedamas lašinti koloidinis Hextend tirpalas.
 • Iškviečiamas MEDEVAC standartinio 9 eilučių užsakymo (angl. 9-liner) pagalba.
 • Dar kartą įvertinamas atliktų procedūrų veiksmingumas (ar vėl nekraujuoja, ar NPA pakanka, ar nesivysto pneumotoraksas, ar jau yra pulsas rieše – būtų galima sulėtinti skysčių infuzijos greitį).
 • Nuodugni antrinė nukenėjusiojo apžiūra (angl. DCAP-BLS = Deformities, Contusions, Abrasions, Penetrations, Burns, Lacerations, Swelling – liemens įvertinimas; TIC = Tenderness, Instability, Crepitus – galūnių įvertinimas; TRD-P = Tenderness, Rigidity, Distention, Pulsating Mass – pilvo įvertinimas).
 • Atlikus antrinę apžiūrą dar kartą patikrinamas atliktų intervencijų veiksmingumas.
 • Atliekama visų radinių ir veiksmų dokumentaciją.
 • Skiriami antibiotikai. Svarbu, nes įrodyta, kad anksti paskirti antibiotikai užkertą kelią sepsio išsivystumui.

2016/10/16 Ukrainiečių projekto „Baltosios beretės“ vykdomas TCCC ir CLS (Combat Life Saver) kursas

 • 0:20 imituojamas sužeidimo momentas*
 • 1:10 toliau imituojama Care Under Fire fazė, dalis karių užsiima dengimu, dalis – nukentėjusiojo gydymu
 • 1:15-2:00 CAT turniketas dedamas ant kairės rankos žasto, Esmarcho varžtis (žgutas) – ant dešiniosios šlaunies
 • 2:25 išvilkimas iš apšaudymo zonos dūmų priedangoje
 • 2:40 kvėpavimo takų atvirumo įvertinimas
 • 3:05 kvėpavimo įvertinimas ir okliuzinio krūtinės tvarsčio užklijavimas Duct Tape’u
 • 3:40 tariamai amputuotos kojos sutvarstymas
 • 4:50 rankos žaizdos tamponavimas
 • 4:58 žguto nuėmimas
 • 5:00 antrinė apžiūra
 • 6:45 žgutas pakartotinai uždedamas tariamai atsinaujinus kraujavimui
 • 7:10-10:20 įvedamas intraveninis kateteris (kad kraujas nebėgtų atgal per kateterio galą, reikėtų ne užkimšti, bet pirštu užspausti veną aukščiau kateterio įvedimo vietos)
 • 10:45 lašinės infuzijos butelis dedamas po nukentėjusiuoju, kad šis savo svoriu skatintų tirpalo lašėjimą
 • 12:20 pernešimas su neštuvais

* Kai kurie taktiniai sprendimai kritikuotini (junginys atvira vietove juda vora po viena mažais atstumais, šūviai atliekami iš už būrio draugų nugaros, nesitaikant)

2016/10/16 Pagalbos suteikimas draugiškų pajėgų kariui, nukentėjusiam nuo sprogimo (atsargiai, grafinis turinys):

 • 0:58 sprogimo momentas
 • 1:20-1:25 pirmam kariui apžiūrint nukentėjusįjį matomi akivaizdūs veido, kaklo sužalojimai, kairės kojos amputacija blauzdos lygyje
 • 1:50-3:20 pirmas karys deda CAT turniketą ant dešiniosios, antras karys (nesimato) – ant kairiosios šlaunies (bent antras CAT dedamas LABAI ILGAI)
 • 3:05 dėl veido ir apatinio žandikaulio (MaxFax) sužalojimo, įtardamas kvėpavimo takų nepraeinamumą, pirmas karys nusprendžia daryti krikotomiją (Cric*), išsipakuoja rinkinį, bet procedūros nebeatlieka, nes nusprendžia , kad kvėpavimas pakankamas
 • 3:55 „9-line“ – MEDEVAC užsakymo procedūra
 • 4:25 sprogmenų detektoriumi patikrinama aplinka
 • 6:00 nukentėjusysis bando atsisėsti, nes jam trūksta oro
 • 6:10 CAT dedamas ant kairės rankos dėl plėštinės dilbio žaizdos
 • 8:00 dilbio žaizda sutvarstoma
 • 9:45 bandymas atsiurbti kraują iš kvėpavimo takų švirkštu neefektyvus, nukentėjusysis vėl kovoja, bando atsisėsti ir taip palengvinti kvėpavimą
 • 10:30 vis dar bandoma išrengti nukentėjusįjį perkerpant drabužius
 • 11:00 klausiama, ar vieta saugi ir galima ją panaudoti kaip nusileidimo aikštelę (LZ – landing zone)
 • 11:10 apžiūrėjus dešinę koją ir neradus kraujavimo CAT nuo dešinės šlaunies nuimamas
 • 11:35 nukentėjusiajam leidžiama atsisėsti, kad galėtų lengviau kvėpuoti (PAGALIAU)
 • 13:00 paskolinamos normalios traumų žirklės (Trauma-shears)
 • 15:25 sutvarstoma kairė koja
 • 16:30 vėl bandoma nukentėjusįjį paguldyti ir pririšti prie Scedco nėštuvų, taip paruošiant evakuacijai
 • 18:30 nesėkmingai bandoma įvesti intraveninį kateterį (nesimato)
 • 19:15 komanda dūmų signalui

* Tiek JAV, tiek Lietuvoje, paprasti kariai nemokomi chirurginių kvėpavimo takų atvėrimo būdų, tame tarpe krikotomijos. Jos mokomi paramedikai ir medikai, taip pat specialių operacijų kariai, reindžeriai (jėgeriai) ir pan. Chirurgiškai kvėpavimo takai atveriami tik tais atvejais, kai negalima kitomis priemonėmis atkurti ir/arba ilgam laikui užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumo, pvz., užspringstama kietu svetimkūniu, kuris užstringa aukščiau balso plyšio, taip pat, jei patiriama gerklų trauma ar įvyksta audinių paburkimas alerginės reakcijos ar virusinės ligos atveju. Dažniausia krikotomijų priežastis mūšio lauke – masyvūs veido ir žandikaulio sužalojimai.

2016/10/16 Mūšio mediko (68W, Combat Medic) kursas:

 • 3:23 keliu užspaudžiant kirkšnies sritį stabdomas masyvus kraujavimas
 • 3:55 ant šlaunies, šiek tiek aukščiau kelio, uždedamas CAT turniketas*, ant kaktos markeriu pažymimas uždėjimo laikas
 • 4:20 nukentėjusysis kalbinamas, išrengiamas, saugoma galva
 • 4:55 čiuopiamas stipininės arterijos (radialinis) pulsas, dėl galūnės amputacijos užsakoma MEDEVAC evakuacija
 • 5:35 atliekama antrinė apžiūra, kūno apčiuopa dėl kraujavimo (blood sweep)
 • 7:00 įvedamas kateteris į veną, pradedama lašinė skysčių infuzija

* Dedant ant kojos taisyklingai, reikėtų CAT gen 7 turniketo diržą išverti ir apjuosus šlaunį vėl perverti per sagtį, senesniuose modelyje – per abi sagties aseles.