Apie projekto autorius

Esame taktinės medicinos entuziastai, gydytojai, tuo pačiu – Lietuvos šaulių sąjungos nariai.

Nuo pat Ukrainos – Rusijos konflikto pradžios dar 2013m. nemažos dalies medicinos darbuotojų, ypač dirbančių pirmosios pagalbos, skubiosios medicinos, traumatologijos, chirurgijos, anesteziologijos ar intensyviosios terapijos srityse, mintys vis labiau krypsta į darbo „fronto linijoje“ specifiką ir pasiruošimą teikti pagalbą ginkluoto konflikto atveju. Žavėjomės ukrainiečių savanoriais, stebėjome gelbėtojų bejėgiškumą teikiant pagalbą nukentėjusiems per Maidano žudynes 2014m. vasarį, sekėme įvykius Kryme ir Rytų Ukrainoje, kur mirčių, kurių būtų galima išvengti sužeistiesiems laiku suteikus kvalifikuotą pagalbą, skaičius viršijo 30proc., lyginant su 5proc. ir mažiau tokių mirčių NATO kariuomenėse. Dažnai kildavo diskusijos, o kaip būtų čia, Lietuvoje?

Per bendras gydytojų ir karių pratybas teko susidurti su požiūriu, kad svarbu kuo skubiau pristatyti nukentėjusiuosius į gydymo įstaigą, o jau ten „gydytojai pasirūpins“. Iš kitos pusės, dirbant civilinėse medicinos įstaigose, teko akis į akį susidurti su tokių įstaigų nepasiruošimu,  išteklių trūkumu, vadovavimo spragomis, akivaizdžia personalo žinių, kaip teikiama šiuolaikinė pagalba nukentėjusiems mūšio lauke, stoka – kokiais algoritmais remiamasi, kokios priemonės naudojamos, kokie pagalbos prioritetai ir tikslai.

Stebint, kaip dabartiniuose konfliktuose Ukrainoje, Sirijoje, Jemene ir kt. niokojamos ligoninės, kaip kenčia civiliai gyventojai ir kaip su iššūkiais nesusitvarko gelbėtojai, klaidinga būtų tikėtis, kad ginkluotam konfliktui prasidėjus Lietuvos teritorijoje būtų kitaip. Nusprendėme pradėti pasiruošimą nuo savęs. Bendraminčiai virtualiame pasaulyje, darbe ir gyvenime, tų pačių tikslų vedami įstojome į Lietuvos šaulių sąjungą, čia išklausėme sąjungininkų paramedikų taktinės medicinos pagrindų kursą.

Plėsdami savo žinias taktinėje medicinoje pradėjome rinkti ir sisteminti informaciją, versti ją į lietuvių kalbą, domėtis šiuolaikinėmis pirmosios pagalbos priemonėmis (turniketais, kraujavimą stabdančiomis medžiagomis, okliuziniais krūtinės ląstos tvarsčiais), centralizuotu jų įsigijimu ir šaulių aprūpinimu. To rezultatas – taktinės medicinos svetainė www.takmed.lt ir pradėtas neakivaizdinis 6val. taktinės medicinos pagrindų kursas šauliams nemedikams. Ketinama vykdyti ir praktinius užsiėmimus lauko sąlygomis.

Internetinis taktinės medicinos puslapis, paruoštas panašaus ukrainiečių savanorių projekto pagrindu, yra skirtas taktinės medicinos pagrindams, jis apibendrina JAV sukurtą taktinės pagalbos nukentėjusiems mūšyje (TCCC, Tactical Combat Casualty Care) kursą, aptaria naudojamas technikas ir priemones. Šiuo metu taktinės medicinos svetainėje lietuviškai pateikiama susisteminta TCCC kurso visiems kombatantams (TCCC All Combatants) medžiaga, papildyta kai kuriomis tikslinei auditorijai aktualiomis temomis, kaip antai asmeninės vaistinėlės (IFAK, Individual First Aid Kit) komplektacija ir pan. Visą medžiagą svetainėje galima nemokamai atsisiųsti tolimesnėms  studijoms. Lankytojai, besidomintys taktine medicina, kviečiami sekti įvykius ir diskutuoti atviroje Facebook grupėje.

JAV TCCC kursas pasirinktas dėl savo viešumo, išbaigtumo ir pasiektų gerų rezultatų įgyvendinant taktinės medicinos naujoves karuose Afganistane ir Irake. Standartizuotą kursų medžiagą savo mokymuose sėkmingai naudoja ir kitų NATO valstybių kariuomenės, mokydamos karius pirmosios pagalbos mūšio lauke. TCCC kursas prieš dešimtmetį pradėtas rengti bendradarbiaujant JAV Specialiųjų operacijų vadavietei (U.S. Special Operations Command), traumas gydantiems medikams ir skubiosios medicininės pagalbos personalui. Jame susipynusios geros medicinos ir geros taktikos žinios. Šiuo metu informacija apibendrinama ir naujos gairės ruošiamos JAV Gynybos departamento Taktinės medicinos komiteto (Committee on Tactical Combat Casualty Care, CoTCCC), kur kiekvienas žodis teiginyje kruopščiai pasvertas ir kiekvieno veiksmo nauda bei rizika pamatuota. Į kursą sugrąžintos kai kurios seniai pasiteisinusios, bet vėliau dėl įvairių priežasčių medicinoje nebetaikytos procedūros (pvz., kraujavimui iš galūnių stabdyti naudojami turniketai). Paskaičiuota, kad 90 proc. visų mirčių nuo sužeidimų įvyksta dar nepasiekus medicininės pagalbos įtaigos, kas dar kartą iliustruoja pirmosios pagalbos kokybės svarbą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagrindinis TCCC mokymų tikslas – ne tik išgelbėti gyvybę, bet sudaryti sąlygas nukentėjusiems išgyventi iki tol, kol pasieks medicinos įstaigą, kurioje tikimasi, kad bus suteikta kvalifikuota pagalba.

Mūsų vykdoma mokomoji veikla – savanoriška ir nesiekianti pelno, o darbo apimtį riboja tik žmogiškieji ir materialiniai resursai. Džiaugiamės, kad padedant MB „Taktinės medicinos centras“ galime apmokyti taktinės medicinos pagrindų Lietuvos šaulius, labai džiugina ir LŠS vadovybės palaikymas, nes šaulių susidomėjimas ir noras mokytis – didžiulis. Ateityje tikimės įkurti Lietuvos taktinės medicinos draugiją, paruošti interaktyvią medžiagą ir kursus ne tik pradedantiesiems, bet ir pažengusiems taktinės medicinos srityje, ypač medicinos personalui, taip pat apžvelgti pagalbą ribotų išteklių sąlygomis.